Quản lý Học Phần Sinh ViênĐăng nhập

Thông báo: Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại/cải thiện/bổ sung; Đăng ký lại buổi học/buổi thi trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 vui lòng thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến.